SNGL

AZ Delta Ziekenhuis Roeselare

Logistiek in het ziekenhuis: dé mogelijkheid om te besparen
Geld- en tijdwinst door effectieve inzet van mensen

Vraag van de klant

Hoe kunnen we het patiëntenvervoer zo efficiënt mogelijk laten verlopen, met zo min mogelijk wachttijden voor patiënten, specialisten en verzorgend personeel? Dat was de vraag van AZ Delta Ziekenhuis Roeselare.

Artsen bepalen de behandelingen die een patiënt ondergaat. Het op tijd verplaatsen van de patiënt naar de diverse onderzoeken/behandelingen is de taak van de patiëntvervoerder. Deze staat in dienst van het proces en vormt de verbindende schakel. Veel ziekenhuizen hebben per afdeling patiëntvervoerders in dienst. Omdat die ook calamiteiten moeten kunnen opvangen zitten zij een deel van hun tijd ‘in de wacht’.

Oplossing logeQare

Vanuit het primaire proces van het patiëntenvervoer zijn we klein begonnen. Een softwareapplicatie op smartphones is het hart van alle communicatie. Iedere patiënt is identificeerbaar omdat deze bij aanmelding een polsbandje met barcode om krijgt. Tijd en plaats van afspraken worden ingevoerd, zodat patiëntvervoerders die efficiënt kunnen afhandelen. Een gunstige bijwerking van het uiteindelijke proces is dat alle communicatie verbetert en telefoonkosten drastisch dalen.

Door gefaseerd te implementeren, ontstaat groeiend draagvlak en enthousiasme. Medewerkers dragen zelf ideeën ter verbetering van processen op hun eigen afdeling aan, die vervolgens in de uiteindelijke oplossing worden meegenomen. Afdelingen kunnen naar believen aanhaken bij het systeem. De praktijk leert dat medewerkers binnen de kortste keren vragen om mee te doen. Omdat iedereen de voordelen met eigen ogen ziet.

Resultaat

 • Efficiënt patiëntentransport
 • Minder verloren tijd van specialisten en verzorgend personeel
 • Kans op fouten is kleiner (en inzichtelijk zodat bijsturing mogelijk is)
 • Toename patiëntveiligheid
 • Minder aansprakelijkheid
 • Verbetering communicatie
 • Telefoonverkeer enorm omlaag
 • Ook andere processen verbeteren
 • Organisch groeien systeem
 • Medewerkers vragen om mee te mogen doen
 • Medewerkers dragen zelf suggesties ter verbetering aan
Testimonial:
Verdubbeling aantal vervoerde patiënten Marc Callens: ‘Verdubbeling aantal vervoerde patiënten’
‘Het automatiseren van patiëntentransport zorgt voor inzicht en overzicht.’ ‘AZ Delta Ziekenhuis in Roeselare bestaat uit meerdere gebouwen (vier campi). Iedere campus heeft zijn eigen patiëntenvervoerders in dienst. Een paar jaar geleden is besloten een softwaresysteem in te zetten voor het patiëntentransport, zodat wachttijden voor onderzoeksafdelingen, specialisten, verpleegkundigen en patiënten zouden… Lees verder