SNGL

B.R.A.M.

‘Niet storen tijdens overdracht’ hangt er op de deur van menig verpleegpost of kantoor bij (jeugd)zorg. En wanneer is die overdracht? “Altijd…” verzuchtte psychiater Jules Tielens.

De overdracht: noodzakelijk voor goede zorg, maar tijdrovend.

Dat is vanaf nu voorbij. B.R.A.M. is dé applicatie die in één overzicht de belangrijkste punten van de rapportage weergeeft. Zowel op pc, tablet als smartphone. Met de mogelijkheid om observaties, (medische) registraties, werkinstructies en aanwezigheid overzichtelijk in te voegen. B.R.A.M. is ontwikkeld in nauwe samenwerking met uitvoerende professionals. Door te luisteren naar wat hun wensen zijn op het gebied van rapportage en overdracht biedt logeQare een eenvoudige en praktische oplossing. Met B.R.A.M. neemt rapporteren zo min mogelijk tijd in beslag, terwijl wel kan worden voldaan aan de eisen en verantwoording.

Zodoende zorgt B.R.A.M. er voor dat medewerkers kunnen doen waar hun hart ligt: zorg verlenen.