PG

Een nieuwe website

Het is gemakkelijk gezegd. We gaan de website vernieuwen. Een en al enthousiasme. Maar dan komt de realiteit om de hoek kijken.

Hoe gaat een nieuwe website er uitzien? ‘Hoe zit ‘t met de vormgeving? Maar ook meer fundamentele vragen: ‘Wat willen we er mee bereiken?’, ‘Voor wie is de website bedoeld?’ en, wellicht het belangrijkste, ‘Wat wordt de inhoud?’

Het enthousiasme wordt toch wat getemperd, terwijl we wat besluiteloos naar elkaar kijken. Maar de toon is gezet. Het doel is helder. Weliswaar (nog) een stip aan de horizon, maar voldoende om iets in gang te zetten.

Een eerste stap betreft het inventariseren wat er allemaal beschikbaar is op de markt. En dat is een heleboel… Af en toe even afstand nemen om de bomen in het bos van elkaar te onderscheiden is dan zeker geen sinecure. Na een eerste inventarisatieronde is duidelijk dat een informatieve website technisch geen geheimen herbergt. HTML, JavaScript, een database om wat informatie op te slaan. Is allemaal bekend en eigenlijk een stuk eenvoudiger dan de oplossingen die we zelf bieden. Zou je zeggen. Maar het is niet alleen het opzetten van een website. Uit ervaring weten we dat onderhoud een component in de levensduur van een toepassing is waar veruit de meeste tijd in gaat zitten. Dus toch maar iets met een CMS? Zo ja, welke? En hoe dat te integreren in de website?

Geredeneerd vanuit het adagium dat ook hier ‘goedkoop duurkoop’ is toch maar eens ons oor te luister gelegd bij collega ondernemers. In eerste instantie website eigenaren, om hun bevindingen te proeven. En op welke manier zij dit proces hebben doorlopen en ervaren.

Uiteindelijk hebben we besloten om het bouwen van de website (vormgeving) en het schrijven van de teksten (inhoud) uit te besteden aan partijen die hier ervaring mee hebben. En nog belangrijker, aan partijen bij wie we het gevoel hadden dat deze bij ons ‘pasten’.

Op dat moment realiseerden we ons dat dit eigenlijk precies hetzelfde proces is, als wat onze klanten hebben doorlopen. Er is een doel, maar soms niet meer dan de stip aan de horizon. Er zijn ook ideeën over hoe dat doel te bereiken, of in ieder geval hoe die kant op te gaan. En door gespecialiseerde partners te zoeken en in te schakelen wordt niet alleen het doel helderder, maar zeker de weg daarheen. Niet gezegd dat het initieel beoogde doel uiteindelijk bereikt wordt. Dat hoeft ook niet, want gaandeweg het traject blijkt vaak dat dit oorspronkelijke doel prima heeft gefungeerd als richtinggever. Gaandeweg het traject zijn op basis van voortschrijdend inzicht nieuwe doelen ontstaan, die nóg beter bij de organisatie passen.

Alleen ga je niet altijd sneller, samen kom je wel verder.