PG

Scrum

Scrum: van klein naar groot

logeQare werkt met een afgeleide van de Scrum methodiek. De opdrachtgever bepaalt waar hij heen wil, vervolgens gaat het daar met een multidisciplinair team in kleine stappen naar toe. Tijdens die kleine stappen kan het team continue bijsturen als een andere richting of oplossing beter blijkt. De opdrachtgever kan altijd gaandeweg bepalen aan welke knoppen hij nog meer wil draaien, welke processen nog meer verbetering behoeven. Zonder dat daarvoor een investeringsbudget aangevraagd hoeft te worden. Binnen de gemaakte afspraken kan naar believen worden gebouwd.

Voordelen van de Scrum methode:

  • De effectiviteit van het team gaat omhoog
  • Er ontstaat draagvlak onder de gebruikers
  • Er ontstaat een optimale Return On Investment: tijd en geld, ge├»nvesteerd in de oplossing, betaalt zich vrijwel onmiddellijk terug in tijdsbesparing, productiviteit, minder inzet, minder middelen, etc.
  • Periodiek (ongeveer iedere 2 weken) wordt steeds een stuk werkende software opgeleverd
  • Opdrachtgever heeft inzicht in de voortgang
  • Opdrachtgever heeft de mogelijkheid tot bijsturing (geleidelijke veranderingen)
  • Er is geen investeringsbudget nodig: het lopende exploitatiebudget voldoet