PG

Service

Het draait om service
Samen met u als klant bouwen we een systeem, waarin u optimaal inzicht heeft in uw processen en waarin uw medewerkers optimaal samenwerken. Daarin blijven wij met u meedenken, zolang u dat wilt. Omdat er gaandeweg nieuwe inzichten ontstaan of medewerkers nieuwe toepassingen aandragen. Samen zorgen we dat het goed is en goed blijft.

Ticketsysteem
Onderdeel van onze service is het ticketsysteem. Iedere gebruiker krijgt een eigen toegangscode om daarop in te loggen om meldingen te doen: als hij het even niet meer weet, een storing, een fout, een klacht, een idee. logeQare neemt deze melding in behandeling en overlegt met u over mogelijke oplossingen.