PG

Waar geloven we in?

Oplossingen die verbinden, ontlasten en versterken

Bij de planning van een transportbedrijf, het beter inrichten van de workflow in een ziekenhuis of het ondersteunen van buitendienstmedewerkers, gaat het om mensen die werken met processen, met systemen, met elkaar. Oplossingen, die processen en systemen beter maken, moeten mensen verbinden, ontlasten en versterken. Zodat zij hun aandacht kunnen besteden aan hun klanten of patiënten.

Kenniswerkers met creativiteit en flexibiliteit

Het oude mantra is: ‘standaardiseer zoveel mogelijk bedrijfsprocessen, organiseer je bedrijf als een machine – voor een beter bedrijfsresultaat’. Maar de tijd van werken in fabrieken met stabiele en eenduidige bedrijfsprocessen ligt achter ons. De meeste organisaties van nu hebben geen arbeiders, maar kenniswerkers.

De software voor bedrijfsprocessen moet de creativiteit en de flexibiliteit van kenniswerkers ondersteunen en versterken. Niet in de weg zitten met onnodige toepassingen en gimmicks, waar de eindgebruiker weinig tot niets aan heeft. In de praktijk verstoren overbodige toeters en bellen nog te vaak effectief en zinvol gebruik.

De mens is uitgangspunt, het resultaat telt

Standaard oplossingen zijn voor standaard processen. Veel primaire processen in bedrijven zijn specifiek voor dat bedrijf en vragen daarom om gerichte ondersteuning. Om nieuwe systeemimplementaties echt te laten werken, moet niet het proces centraal staan, maar de mens. Wij gaan uit van de bedrijfsfilosofie en –cultuur, de organisatie bepaalt de oplossingsrichting. Door onze aanpak bij het ontwikkelen en implementeren van nieuwe (proces)software verbeteren meestal automatisch ook de bedrijfsprocessen. Want processen functioneren niet effectief zonder hun belangrijkste uitvoerders en bijdragers: mensen. Wij gaan voor het beste resultaat.